OPBEVARING AF VIN I ÅBNE VINFLASKER

EuroCave har foranlediget gennemført en videnskabelig undersøgelse af de ændringer vin gennemgår i åbne flasker. Undersøgelsen blev iværksat som følge af, at det har vist sig, at der drikkes mindre vin, men vin af bedre kvalitet.
Denne opdagelse førte til fænomenet ”Vin au Verre” (vin pr. glas) i både restauranter og på hjemmefronten.
Vinflasker forbliver åbne i længere tid, hvilket rejser spørgsmålet om, hvordan man bedst kan bevare vinens smag og kvalitet. For at imødekomme dette krav, er nye vinkonserveringsapparater dukket op på markedet, der lover at bevare vinen i lange, nogle gange meget lange perioder (selv permanent), men meget ofte uden nogen relation til videnskabelige fakta.

EuroCave, der er ekspert i vinkonservering udvalgte Institut Universitaire de la Vigne et du Vin fra Université de Bourgogne til at gennemføre en undersøgelse, der ville gøre det muligt for forbrugerne at indhente relevante oplysninger, før de vælger, hvilket system de vil købe.

Kort sammenfatning af ønologi.
Vinens største fjende, når flasken er åben, er ilt, hvilket får vinen til at oxidere og ændre sine oprindelige kvaliteter. En uåbnet flaske vin indeholder ubetydelige mængder af opløst oxygen. Når vinen er åbnet, forstyrres denne hårfine balance: Omgivende ilt kommer i kontakt med vinen og sætter en irreversibel proces i gang – oxidering af vinen. I første omgang gør kontakt med luft, at vinen udvikler sig i en positiv retning – vinen opnår balance i smag og duft. I øvrigt er dekantering af vinen noget, der ofte foreslås af sommeliers eller ses udført af vinentusiaster. Forbliver vinen i de åbne flaske stiger koncentrationen af opløst oxygen til 3, 4; nogle gange endda 9 mg/l. På denne måde forringes vinens kvalitet.

Løsninger til at bremse iltning af vin findes.
For at bremse denne naturlige proces, er der skabt løsninger, for at undgå den negative påvirkning ilten har på vinen.
Det er ikke muligt at bevare vinen permanent, når vinflasken er åbnet, og ilten har været i kontakt med vinen i større eller mindre grad, men man kan forlænge perioden.

Man kan løse dette problem på to måder:
Enten ved at komprimere rummet i toppen af flasken ved hjælp af inert gas (argon eller Nitrogen), eller ved at etablere et vakuum i topppen af flasken (reduktion af ilt).

«Det er første gang i den videnskabelige ønologis historie. Hidtil har ingen behandlet dette spørgsmål. Jeg fandt denne henvendelse innovativ og interessant.»
udtaler Régis Gougeon, leder af forskerholdet udpeget af EuroCave.

Videnskabelig testfase
I forbindelse med undersøgelsen, har forskere ved Institut Universitaire de la Vigne et du Vin i Dijon, overvåget af Régis Gougeon, arbejdet i 8 måneder på eksperimenter for at bestemme effektiviteten af det system, der er anvendt i WineArt, til at bevare vin i åbne flasker.
Disse eksperimenter bekræftede, at vinens aldringsproces bremses ved kontrolleret anvendelse af et vakuum i rummet i toppen af flasken, hvilket reducerer iltningen uden at ændre den sensoriske profil af vinen.
«Vi ønskede også at sammenligne effekten af at anvende forskellige inerte gasser på iltindholdet, der kan opløses i vinen i tilfælde af, at man ville bevare vinen ved at komprimere rummet i toppen af flasken», forklarer Régis Gougeon.
Disse eksperimenter påviste, at kvælstof er lige så effektivt som argon.
Ved anvendelse af det vakuumprincip, der benyttes i WineArt, opnår man de samme resultater uden anvendelse af inert gas.

Smagsdommernes konklusion
Desuden blev effektiviteten af WineArt systemet bekræftet af et ekspertpanel bestående af smagsdommere, som konkluderede at:

Der var ingen forskel på vin i flasker, der lige var blevet åbnet og identiske flasker, der var blevet åbnet og konserveret af WineArt systemet i perioder på op til 7 dage.

Smagsdommerne understregede også, at WineArt-systemet, sammenlignet med konserve-ringssystemer der anvender inert gas, er det system, som mest effektivt bevarer vinens oprin-delige smag og kvalitet.
WineArt er beregnet til privat brug, men er også et nødvendigt produkt til mindre barer og restauranter.

EuroCave har videreudviklet WineArt og har lanceret WineBar der er en professionel ”Vin au Verre” med 2 temperaturzoner og plads til 8 åbnede flasker vin, samt 8 flasker opbevaret ved serveringstemperatur.

Se flere informationer på www.zaizon.dk eller kom forbi forretningen og få dem demonstreret.